Friska källsprång

Friska källsprång med Curt Alpenberg produceras för Höglandets Närradio i Nässjö.

Most recent episodes

14 april 2024

The program was broadcast april 14th, 2024 at 10:00.

7 april 2024

The program was broadcast april 7th, 2024 at 10:00.

31 mars 2024

The program was broadcast mars 31st, 2024 at 10:00.

24 mars 2024

The program was broadcast mars 24th, 2024 at 10:00.

Radio Kärnan

This program is broadcast by Radio Kärnan with Filip Bengtsson as accountable publisher.

Radio Kärnan gör det möjligt för medborgare och föreningar, lokala initiativ och andra grupper att sända sina radioprogram. Vi agerar mellanhand mellan frekvensinnehavaren och programskaparna, och ger därigenom medborgare möjlighet att höras utan den tröskel som att skaffa ett eget sändningstillstånd och ha en ansvarig utgivare innebär.

Vårt mål är att ge individer och lokala sammanslutningar möjlighet att framföra sina åsikter och idéer, samtidigt som vi främjar ett mer inkluderande och mångsidigt medielandskap.

Vi vill ge människor de verktyg och kunskaper som krävs för att skapa och dela sina egna berättelser, och därigenom främja ett större deltagande i samhällsdialog och media.