Om Helsingborgs Närradio

Helsingborgs Närradio Förening är en paraplyorganisation för de föreningar som sänder närradio i Helsingborg. Vill du börja sända närradio och har en förening kan du kontakta Helsingborgs Närradio Förening, har du ingen förening kan du ta kontakt med någon av de föreningar som är medlemmar i HNF.

På 99,2 Sänder också Radio Top 40.