Närradiosändaren går på reducerad effekt, vilket betyder att vi endast hörs bra inne i centrum. Ny sändare beräknas komma på plats i V4.

Styrelsen